Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

  • Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners 1e druk is een boek van Markus van Alphen uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789462363731

Het diagnostische proces is een systematische manier om tot adviezen te komen bij cliënten die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. In Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners staat het methodisch werken centraal, met als doel het denkproces van de hulpverlener helder te krijgen. Als tijdens het diagnosticeren de gedachtegang steeds kritisch getoetst wordt, vergroot dat namelijk de kans op een bruikbaar advies. Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien hoe wetenschappelijke principes zoals het hypothesetoetsend onderzoek toegepast kunnen worden. Het resultaat is een systematisch stappenplan van het diagnostische proces van aanmelding tot en met advies. Daarnaast wordt stilgestaan bij de middelen die tijdens het diagnostische proces ingezet worden.
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners is bedoeld voor studenten binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs en voor psychosociale hulpverleners. Het is in begrijpelijke taal geschreven met telkens een link naar en uitleg over het vakjargon, dat een belangrijk deel uitmaakt van het instrumentarium van de hulpverlener. Een aantal casussen illustreert hoe de begrippen zich in de praktijk vertalen.

Drs. Markus van Alphen is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als vrijgevestigde behandelaar in een kleine e-Health praktijk gericht op de Basis-GGZ en het gebied van de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ). Daarnaast is hij freelance docent (toegepaste) psychologie bij een aantal opleidingsinstituten, waarvoor hij ook vaardigheidstrainingen verzorgt.

Bestellen


Boeken over psychosociale therapie suggesties