Psychosociale zorg bij chronische ziekten

  • Psychosociale zorg bij chronische ziekten - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale zorg bij chronische ziekten - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale zorg bij chronische ziekten - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale zorg bij chronische ziekten - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale zorg bij chronische ziekten - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
Psychosociale zorg bij chronische ziekten
Psychosociale zorg bij chronische ziekten

Psychosociale zorg bij chronische ziekten

Henriet van Middendorp

Psychosociale zorg bij chronische ziekten 1e druk is een boek van Henriet van Middendorp uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031382309

Psychosociale zorg voor mensen met een chronische ziekte heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Tal van psychologische interventies zijn op hun effectiviteit getoetst. In dit boek, voor psychologen in de gezondheidszorg, wordt een breed scala van chronische somatische ziekten behandeld: MS, hart- en vaatziekten, darmziekten, respiratoire aandoeningen, reumatische aandoeningen, eczeem, diabetes mellitus, epilepsie en kanker. Per hoofdstuk wordt beschreven waaruit de psychosociale problematiek bestaat, welke interventies hiervoor zijn ontwikkeld en wat het effectonderzoek hiernaar heeft opgeleverd. Ook besteden de auteurs ruim aandacht aan ziektegenerieke onderwerpen, zoals psychoeducatie, zelfmanagement, leefstijlveranderingen, comorbiditeit en individuele verschillen. Het afsluitende hoofdstuk schetst een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Hiermee geeft dit boek een actueel overzicht van een zich snel ontwikkelend praktijk- en onderzoeksveld, dat een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte.

Bestellen


Boeken over psychosociale therapie suggesties