Psychosociale rehabilitatie

  • Psychosociale rehabilitatie - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale rehabilitatie - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale rehabilitatie - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale rehabilitatie - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
  • Psychosociale rehabilitatie - Boeken over psychosociale therapie shop - Mental Balance
Psychosociale rehabilitatie
Psychosociale rehabilitatie

Psychosociale rehabilitatie

Jean-Pierre Wilken

Psychosociale rehabilitatie is een belangrijke vernieuwende beweging in de zorg voor mensen met langdurige en complexe beperkingen. Dit boek beschrijft psychosociale rehabilitatie in al haar facetten: als beweging om mensen op een humane wijze te bejegenen en hen een volwaardige plaats in de samenleving te geven, als een praktische werkwijze om cliënten te ondersteunen in hun dagelijks leven, als een manier om de zorg te vernieuwen.

De auteurs zijn er in geslaagd op een overzichtelijke wijze verschillende elementen van deze omvattende benadering te integreren. Niet alleen worden de uitgangspunten helder beschreven, ook bevat het boek tal van praktische werkwijzen. Deze werkwijzen krijgen hun plaats binnen de basismethodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.

Psychosociale rehabilitatie, een integrale benadering beschrijft tal van toepassingen van de rehabilitatiebenadering: het bieden van zorg-naar-wens aan individuele cliënten, het ondersteunen van familieleden en het sociale netwerk. Het is geschikt voor hulpverleners die werken in een beschermende of beschutte woonvorm, of op een verblijfsafdeling of sociowoning van een psychiatrisch ziekenhuis. Het is ook bedoeld voor werkers in arbeidsrehabilitatieprojecten en dagactiviteitencentra, binnen case management, psychiatrische thuiszorg en ambulante woonbegeleiding.

Bestellen


Boeken over psychosociale therapie suggesties