Vragen over relatietherapie, scheidingsverwerking, relatiebemiddeling en partnerkeuze

  • Mental Balance Relatietherapie FAQ
  • Mental Balance Relatietherapie FAQ
  • Mental Balance Relatietherapie FAQ
  • Mental Balance Relatietherapie FAQ
  • Mental Balance Relatietherapie FAQ
FAQ relatietherapie

Vragen en antwoorden over relaties, relatietherapie, relatiebemiddeling, scheidingsverwerking en partnerkeuzeproblemen.Wat is relatietherapie?

Relatietherapie is een verzameling van psychotherapeutische methodieken, die tot doel heeft partners meer inzicht te geven in hun relatie. De hoofddoelstelling van relatietherapie is allereerst het onderkennen van de communicatieve problemen binnen de relatie en vervolgens het aanleren van vaardigheden deze te overwinnen. Belangrijk bij relatietherapie is de dynamiek terug te brengen in de relatie; dit vindt meestal plaats met beide partners, maar het kan eventueel ook op individuele basis.

Welke vormen van relatietherapie bestaan er?

Enkele veel gebruikte vormen van relatietherapie zijn:
oplossingsgerichte relatietherapie, gedragstherapeutische relatietherapie,  psychoanalytische relatietherapie en  Emotionally Focused Therapy (EFT). Mental Balance Relatietherapie stelt nooit methodieken centraal, maar altijd de hulpvragen en achtergronden van de partners.

Wat is oplossingsgerichte relatietherapie?

Oplossingsgerichte relatietherapie richt zich vooral op de oplossing van relatieproblemen en niet op het ontstaan ervan. Gekeken wordt naar momenten dat het wél goed ging en hoe deze aanpak ook in andere situaties is te implementeren. Het is een vorm van positieve psychologie, waarbij geanalyseerd wordt wat juist wel of niet gedaan wordt in succesvolle situaties in de relatie. Oplossingsgerichte relatietherapie is vooral toepasbaar bij lichtere relatieproblemen en kan gezien worden als relatieonderhoud of preventie om erger te voorkomen.

Wat is gedragstherapeutische relatietherapie?

Gedragstherapeutische relatietherapie gaat in op het gedrag tussen beide partners. De gedragsinteractie tussen beide partners wordt met cognitieve gedragstherapie in kaart gebracht. Door realistischere gedachten over elkaar ontstaan adequater gedrag en emoties in de relatie. Huiswerkopdrachten worden vaak meegegeven om mee te experimenteren.

Wat is psychoanalytische of psychodynamische relatietherapie?

In de psychoanalytische of psychodynamische relatietherapie ligt de focus op onverwerkte emotionele conflicten uit het verleden, die hun weerslag vinden in de partnerrelatie. Vaak zetelen deze conflicten in de kindertijd, al is dit niet per se noodzakelijk. Het doel van deze relatietherapie is het bewust worden van innerlijke verborgen gevoelens en gedachten, waardoor beide partners inzicht krijgen in de oorzaak van hun relatieproblemen.

Wat is Emotionally Focused Therapy (EFT)?

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatietherapie, ontwikkeld door de Canadese psychologe  Sue Johnson. De therapie is erop gericht de verbinding in de partnerrelatie te herstellen of te verbeteren. De basis van EFT is de hechtingstheorie van  John Bowlby. Bijna iedereen functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In EFT worden wederzijdse emoties gebruikt als ingang om elkaar beter te begrijpen. EFT is vaak een bruikbare aanpak bij relatieproblemen, maar zeker niet de enige zinvolle vorm van relatietherapie. Als integratief therapeut stel ik nooit de therapievorm centraal, maar altijd de mens zelf.
(Verwarrend is dat de afkorting EFT ook gebruikt wordt voor Emotional Freedom Techniques. Dit is een vorm van emotionele acupressuur en heeft niets met relatietherapie van doen.)

Wanneer online relatietherapie?

Online relatietherapie is mogelijk vanuit je eigen huis. Een goede internetverbinding en een webcam zijn hierbij noodzakelijk.  Meer lezen over online relatietherapie…

Welke basisthema’s zijn essentieel in jouw partnerrelatie?

Emotionele verbondenheid: er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze worden dan ook geuit. Er is voldoende overeenstemming tussen jou en je partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. Je laat regelmatig merken dat je van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.

Autonomie: je partner heeft respect voor je en probeert niet om je te veranderen maar aanvaard je zoals u bent. Je partner heeft niet de neiging om je te controleren of de baas over je te spelen. Jullie zijn eerlijk tegenover elkaar: er kan veel besproken en gezegd worden en je kunt goed naar je partner luisteren.

Identiteit: je hebt een positieve en realistische visie op jezelf als partner en mede door de relatie een positief zelfbeeld en algemene relatietevredenheid.

Conflicthantering: jullie gaan op een adequate manier om met relatieconflicten, door rustig met elkaar te praten om tot een constructieve oplossing te komen.

Seksualiteit: je bent tevreden over jullie seksualiteit en over de afstemming hierover tussen jou en je partner.

Bij relatieproblemen zullen één of meerdere basisthema’s onvoldoende scoren. In de relatietherapie kijken we naar de knelpunten en oplossingen.

Wanneer wordt relatietherapie gecombineerd met individuele therapie?

Hoe beter de relatie met jezelf is, des te beter de relatie met iemand anders kan zijn. Als de relatie met jezelf is verstoord, dan kan dit zijn weerslag hebben op de partnerrelatie. Het oplossen van je eigen psychische problemen kan dan bijdragen aan het optimaliseren van je partnerrelatie. Mijn ervaring als relatietherapeut leert, dat gezamenlijke relatietherapie gecombineerd met individuele therapie voor één of beide partners, vaak zeer zinvol is.  

Is relatietherapie zonder mijn partner ook mogelijk?

In principe is relatietherapie een vorm van systeemtherapie voor beide partners tezamen. Als slechts één van beide partners de noodzaak van relatietherapie inziet en de energie opbrengt om te werken aan relatieverbetering, dan kan individuele relatietherapie een nuttige eerste stap zijn. Vaak werkt dit positief door in de relatie, waardoor de andere partner alsnog besluit om aan te sluiten in de therapie.

Is relatietherapie altijd gericht op relatieherstel?

In principe is relatietherapie gericht op relatieherstel. Mijn ervaring is dat dit ook veelal lukt; soms tegen de verwachtingen van de partners in.
De eindconclusie van relatietherapie kan echter ook zijn dat de relatie niet meer te helen is. Dat is een pijnlijke conclusie, maar met een doodlopend pad ben je op de lange termijn slechter af dan met twee gescheiden wegen die tot iets nieuws en beters leiden. 

Hoe werkt scheidingsverwerking?

Een scheiding is in alle gevallen een ingrijpend rouwproces, zelfs als men uit een zeer slechte relatie komt. Scheidingsverwerking is een vorm van individuele therapie om de emotionele schade te beperken en de mentale balans te herstellen. Niet de tijd heelt hierbij de wonden, maar de uiting en verwerking van het scheidingsverdriet in de tijd. Therapeutische scheidingsverwerking kan gestagneerd scheidingsverdriet voorkomen.

Zijn kinderen altijd de dupe van een scheiding?

Als er bij een scheiding kinderen betrokken zijn, dan vormen zij altijd de meest kwetsbare partij. Voor kinderen heeft herstel van een relatie meestal de voorkeur boven scheiding. Soms is herstel echter niet mogelijk en zijn kinderen beter af met gescheiden ouders, dan met ouders die continu conflicten hebben. Een vechtscheiding dient te allen tijde te worden voorkomen. De kinderen moeten duidelijk meekrijgen - op een niveau dat bij hun leeftijd past - dat papa en mama: gescheiden gaan wonen, van ze blijven houden, voor ze blijven zorgen en bovenal dat het niet hun schuld is dat de ouders uit elkaar gaan. Therapeutische begeleiding hierin is veelal geen overbodige luxe.

Hoe los ik partnerkeuzeproblemen op?

Bij een partnerkeuzeprobleem bent u geblokkeerd bij het vinden van een passende partner, het contact leggen met potentiële partners of het opbouwen van een partnerrelatie. Ook is het mogelijk dat u altijd op ‘foute’ mannen of vrouwen valt. Cognitieve gedragstherapie kan aan de oppervlakte liggende problemen hierbij oplossen. Dieper liggende oorzaken, vaak in het onbewuste zetelend, kunnen succesvol met integratieve psychotherapie en hypnotherapie worden opgelost. Deze vormen van relatiebemiddeling helpen u bij het vinden van een passende partner.

Wat is relatiebemiddeling?

Relatiebemiddeling heeft twee betekenissen. Allereerst wordt hier tegenwoordig mee bedoelt systeem therapie; een therapievorm gericht op het verbeteren van partnerrelaties of nog breder relaties tussen gezinsleden (ook wel gezinstherapie genoemd).
Relatiebemiddeling kan ook betekenen het bijeenbrengen van personen die op zoek zijn naar een partnerrelatie. Men spreekt tegenwoordig dan vaker van dating. 

Wat is het AVAR-kwaliteits-keurmerk?

AVAR (Algemeen Visitatie, Advies en Registratiebureau) is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties (externe audit) verricht voor de zorgsector, met als doel inzicht te geven in de dienstverlening van zorgverleners en organisaties.

Praktijk Mental Balance van Dr. Fons de Vries te Amersfoort heeft het nieuwe AVAR-Keurmerk verkregen met de kwalificatie: ‘uitstekende praktijk’.

Uw vraag staat er niet bij?

Als uw vraag er niet bijstaat neem dan gerust contact op. Ik heb niet altijd op iedere vraag direct een antwoord, maar domme of rare vragen ken ik niet. U kunt altijd vertrouwen op een discrete benadering en mijn beroepsgeheim.