Scheidingsverwerking door relatietherapie

  • Mental Balance Scheidingsverwerking
  • Mental Balance Scheidingsverwerking
  • Mental Balance Scheidingsverwerking
  • Mental Balance Scheidingsverwerking
  • Mental Balance Scheidingsverwerking
Scheidingsverwerking & relatietherapie

Scheiden doet lijden zegt het spreekwoord en helaas is dit waar. De juridische afwikkeling verloopt - als beide partners meewerken - veelal sneller dan de emotionele verwerking. Partners die in staat waren tot liefde voor elkaar zullen bij scheiding intens verdriet ervaren. Verdriet is immers de keerzijde van liefde. Als er kinderen bij betrokken zijn is de situatie nog complexer.

Bijna altijd zou relatietherapie beter geweest zijn, maar dat is praten achteraf. Mijn ervaring als relatietherapeut is dat relatieherstel vaker mogelijk is dan men veelal denkt. Zelfs als blijkt dat gescheiden wegen beter zijn voor alle betrokkenen, dan nog verloopt een scheiding met voorafgaande relatietherapie soepeler en met minder schade.

De realiteit is dat veelal te laat wordt ingezien dat de relatie in zwaar weer is beland met schipbreuk tot gevolg. Dan zal er gewerkt moeten worden met wat er nog is. Scheidingsverwerking, als individuele therapie, kan dan emotionele schade beperken en de mentale balans herstellen.

Scheiden is een ingrijpend verliesproces, waarbij veel heftige emoties de revue passeren. Volgens de psychologische literatuur  is het een rouwproces met verschillende fases: ontkenning dat de relatie niet meer te redden is, boosheid over wat is opgebouwd en nu aan diggelen ligt, marchanderen, depressie en verdriet, en tenslotte aanvaarding. Soms zijn deze fases niet zo duidelijk en is de ene fase dominanter dan de andere. Ook de volgorde kan anders zijn. Meestal moet toch op eigen unieke wijze dit proces worden doorlopen om niet verstrikt te raken in gestagneerde rouw.

Begrijpen dat scheidingsverwerking een rouwproces is, is zeer belangrijk voor herstel. De tijd geneest helaas geen wonden. Niet het verloop van de tijd werkt genezend, maar de uiting en verwerking van het scheidingsverdriet.

 Therapeutische scheidingsverwerking kan het herstelproces versnellen en versoepelen om gestagneerd scheidingsverdriet te voorkomen. Als dit goed wordt doorlopen dan kan men er sterker uitkomen.

Dr. Fons de Vries
Relatietherapeut

Mental Balance Relatietherapie
Scheidingsverwerking voor Amersfoort - Vathorst, Leusden, Zeist, Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken.

Meer over scheidingsverwerking...