Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling

 • Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling - Seksverslaving: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o. shop - Mental Balance
 • Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling - Seksverslaving: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o. shop - Mental Balance
 • Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling - Seksverslaving: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o. shop - Mental Balance
 • Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling - Seksverslaving: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o. shop - Mental Balance
 • Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling - Seksverslaving: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o. shop - Mental Balance
Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling
Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling

Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling

Peter Leusink

Seksuele disfuncties 1e druk is een boek van Jacques van Lankveld uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031384013

De probleemgerichte en uniforme hoofdstukopbouw biedt houvast aan de beroepsbeoefenaren die in de praktijk werken met mensen met seksuele problemen. Stapsgewijs wordt onderscheiden welke interventies bij welke klacht passend zijn.

Elke stoornis bevat een beschrijving van de fenomenologie, de prevalentie en incidentie, en een beknopt overzicht van de somatische en psychologische etiologie. Daarna volgen de diagnostiek en de behandelingsmogelijkheden. Elk hoofdstuk biedt vervolgens een beknopt overzicht van de state-of-the-art: wat weten we over deze seksuele stoornis en wat behoeft verder onderzoek.

Naast de tekst bevat elk hoofdstuk een beslismatrix waarin de te volgen strategieën in diagnostiek en behandeling beknopt worden weergegeven. De matrix duidt aan welke interventies bruikbaar zijn in 1e of de 2e lijnshulpverlening, voorzover dit mogelijk is.

De competenties waarover de clinicus beschikt zijn bepalend of een bepaalde interventie door hem of haar kan worden toegepast. De instructies voor oefeningen behorend bij de verschillende interventies worden integraal beschikbaar gesteld. Bestaande goedgekeurde richtlijnen voor diagnostiek en behandeling zijn als uitgangspunt genomen voor de behandeling van elke stoornis.

Dit boek is bestemd voor de verschillende professionals op het gebied van de seksuele gezondheidszorg.

Bestellen


Seksverslaving: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o. suggesties