Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) shop - Mental Balance
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) shop - Mental Balance
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) shop - Mental Balance
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) shop - Mental Balance
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) shop

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die lijden aan de gevolgen van traumatische ervaringen: zoals een ongeval, seksueel geweld of een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). EMDR werd aanvankelijk ontwikkeld door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.