Over rouw

  • Over rouw - Boeken over rouw- en verliesverwerking shop - Mental Balance
  • Over rouw - Boeken over rouw- en verliesverwerking shop - Mental Balance
  • Over rouw - Boeken over rouw- en verliesverwerking shop - Mental Balance
  • Over rouw - Boeken over rouw- en verliesverwerking shop - Mental Balance
  • Over rouw - Boeken over rouw- en verliesverwerking shop - Mental Balance
Over rouw
Over rouw

Over rouw

Elisabeth Kübler-Ross

In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar dood voltooide, gaan zij en haar coauteur David Kessler dieper in op de vijf stadia van rouwverwerking om mensen die om welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe ze de moed kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven over onder andere verdriet, dromen, isolatie, genezing, kinderen, en zelfs seks, en laten zien hoe het rouwproces het rouwen niet alleen zin, maar ook een helende kracht kan verlenen.

In haar allereerste boek, Lessen voor levenden, stelde Elisabeth Kübler-Ross vast dat het rouwproces uit vijf stadia bestaat: ontkenning en isolering, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. In de loop van de tijd werd duidelijk dat niet alleen rouwenden door deze vijf stadia heen moeten, maar dat iedereen die een moeilijke of traumatische gebeurtenis heeft doorgemaakt met dit proces geconfronteerd wordt. In Over rouw gaan Elisabeth Kübler-Ross en David Kessler dieper in op deze stadia.
Recensie(s)
De auteur, een wereldberoemde vrouwelijke psychiater, die als een van de eersten heel open over de dood - in welk vorm dan ook - publiceerde, schreef haar laatste boek tijdens haar ziekbed. Ze overleed op 78-jarige leeftijd vlak voordat het boek werd gepubliceerd. De mede-auteur verdiende ook zijn sporen als deskundige op het terrein van stervensleer (thanatologie) en hun samenwerking, vooral ook in dit boek, maakte er iets bijzonders van. Hetgeen ze vertellen over bijvoorbeeld de vijf stadia van rouwverwerking is bekend. In dit boek relativeren zij deze overtuigingen weliswaar enigszins door te zeggen dat de volgorde en de inhoud niet bij alle mensen hetzelfde zijn, maar ze vertellen hetgeen ze daarover willen zeggen in alle eenvoud en aan alle mensen en vooral ook aan de hand van tientallen kleine voorbeeldverhalen, waardoor het boek ook inderdaad geschikt is voor alle volwassenen, die te maken krijgen met de dood en... het is zonder meer troostvol als een vriendenarm om de schouders.

T. van Oirschot-Sparla

Bestellen


Boeken over rouw- en verliesverwerking suggesties