Welke vormen van relatietherapie bestaan er?

  • Welke vormen van relatietherapie bestaan er? - Praktijk Mental Balance
  • Welke vormen van relatietherapie bestaan er? - Praktijk Mental Balance
  • Welke vormen van relatietherapie bestaan er? - Praktijk Mental Balance
  • Welke vormen van relatietherapie bestaan er? - Praktijk Mental Balance
  • Welke vormen van relatietherapie bestaan er? - Praktijk Mental Balance

Enkele veel gebruikte vormen van relatietherapie zijn:

oplossingsgerichte relatietherapie, gedragstherapeutische relatietherapie,  psychoanalytische relatietherapie en  Emotionally Focused Therapy (EFT).
Mental Balance Relatietherapie te Amersfoort-Vathorst stelt nooit methodieken centraal, maar altijd de hulpvragen en achtergronden van de partners.

Wat is oplossingsgerichte relatietherapie?

Oplossingsgerichte relatietherapie richt zich vooral op de oplossing van relatieproblemen en niet op het ontstaan ervan. Gekeken wordt naar momenten dat het wél goed ging en hoe deze aanpak ook in andere situaties is te implementeren. Het is een vorm van positieve psychologie, waarbij geanalyseerd wordt wat juist wel of niet gedaan wordt in succesvolle situaties in de relatie. Oplossingsgerichte relatietherapie is vooral toepasbaar bij lichtere relatieproblemen en kan gezien worden als relatieonderhoud of preventie om erger te voorkomen.

Wat is gedragstherapeutische relatietherapie?

Gedragstherapeutische relatietherapie gaat in op het gedrag tussen beide partners. De gedragsinteractie tussen beide partners wordt met cognitieve gedragstherapie in kaart gebracht. Door realistischere gedachten over elkaar ontstaan adequater gedrag en emoties in de relatie. Huiswerkopdrachten worden vaak meegegeven om mee te experimenteren.

Wat is psychoanalytische of psychodynamische relatietherapie?

In de psychoanalytische of psychodynamische relatietherapie ligt de focus op onverwerkte emotionele conflicten uit het verleden, die hun weerslag vinden in de partnerrelatie. Vaak zetelen deze conflicten in de kindertijd, al is dit niet per se noodzakelijk. Het doel van deze relatietherapie is het bewust worden van innerlijke verborgen gevoelens en gedachten, waardoor beide partners inzicht krijgen in de oorzaak van hun relatieproblemen.

Wat is Emotionally Focused Therapy (EFT)?

EFT (Emotionally Focused Therapy) is een vorm van relatietherapie, ontwikkeld door de Canadese psychologe  Sue Johnson. De therapie is erop gericht de verbinding in de partnerrelatie te herstellen of te verbeteren. De basis van EFT is de hechtingstheorie van  John Bowlby. Bijna iedereen functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In EFT worden wederzijdse emoties gebruikt als ingang om elkaar beter te begrijpen. EFT is vaak een bruikbare aanpak bij relatieproblemen, maar zeker niet de enige zinvolle vorm van relatietherapie.

Als integratief therapeut stel ik nooit de vorm van relatietherapie centraal, maar altijd de partners zelf en hun hulpvragen.

Dr. Fons de Vries
Relatietherapeut

Mental Balance Relatietherapie
Relatietherapie voor Amersfoort, Vathorst, Gooi, Utrecht e.o.

15 december 2019