Wat is Internal Family Systems-therapie (IFS) ?

  • Wat is Internal Family Systems-therapie (IFS) ? - Praktijk Mental Balance
  • Wat is Internal Family Systems-therapie (IFS) ? - Praktijk Mental Balance
  • Wat is Internal Family Systems-therapie (IFS) ? - Praktijk Mental Balance
  • Wat is Internal Family Systems-therapie (IFS) ? - Praktijk Mental Balance
  • Wat is Internal Family Systems-therapie (IFS) ? - Praktijk Mental Balance

Richard C. Schwartz, PhD, ontwikkelde dertig jaar geleden Internal Family Systems-therapie (innerlijke-familiesysteemtherapie, of IFS). Hij hoorde zijn cliënten regelmatig innerlijke dialogen beschrijven met wat zij ‘verschillende delen’ noemden. Voor al deze cliënten gold dat hun innerlijke wereld werd gekenmerkt door delen die weliswaar positieve beschermende bedoelingen hadden, maar daarbij, soms extreme, strategieën gebruikten die in feite juist een negatief effect hadden. Schwartz constateerde dat deze (extreme) delen minder storend gedrag vertoonden en zich coöperatiever opstelden zodra er aandacht werd besteed aan hun zorgen en bedenkingen en ze zich veiliger begonnen te voelen.

IFS beschouwt psychische meervoudigheid als een normaal verschijnsel: ieder van ons heeft delen. Sommige van die delen zijn getraumatiseerd en andere hebben een beschermende functie, maar allemaal hebben ze het beste met ons voor en zijn ze van grote waarde voor het innerlijke systeem als geheel. Getraumatiseerde delen kunnen genezen door alle delen met elkaar in contact te brengen en met het ‘Zelf’ – de kern – van de cliënt.

Meer weten...

8 augustus 2023