Scheiden maakt meestal ongelukkiger; relatietherapie succesvoller dan gedacht

  • Scheiden maakt meestal ongelukkiger; relatietherapie succesvoller dan gedacht - Praktijk Mental Balance
  • Scheiden maakt meestal ongelukkiger; relatietherapie succesvoller dan gedacht - Praktijk Mental Balance
  • Scheiden maakt meestal ongelukkiger; relatietherapie succesvoller dan gedacht - Praktijk Mental Balance
  • Scheiden maakt meestal ongelukkiger; relatietherapie succesvoller dan gedacht - Praktijk Mental Balance
  • Scheiden maakt meestal ongelukkiger; relatietherapie succesvoller dan gedacht - Praktijk Mental Balance

In Nederland strandt 1 op de 3 huwelijken. Fons de Vries van Relatietherapie Praktijk Mental Balance  weet hier alles van. In de Amersfoortse wijk Vathorst sneuvelt zelfs ruim 50% van alle relaties binnen 10 jaar. Soms is scheiding onontkoombaar en is een gescheiden weg voor beide partners het beste

Vaak is scheiding toch niet de oplossing. Uit diverse studies blijkt dat veel partners met een slechte relatie door een scheiding alleen maar ongelukkiger worden. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn.
De sociologe Linda Waite volgde 645 koppels die ‘ongelukkig’ waren met hun relatie. Na 5 jaar evalueerde ze het verloop. Tweederde van de ongelukkige stellen die bij  gebleven waren, was na vijf jaar later gewoon weer blij met elkaar. Vooral  relaties uit de meest ongelukkige categorie waren opgebloeid: 80 % daarvan viel 5 jaar later in de categorie ‘happy relation’.
Onderzoeker Paul Amato volgde ook 5 jaar lang een groot aantal stellen. Van degenen die uit elkaar gingen werden alleen de koppels met zeer ernstige relatieproblemen door scheiding  iets gelukkiger. Stellen met een middelmatige relatie die uit elkaar gingen werden er beduidend ongelukkiger door.
Eventuele vervolgrelaties bleken veelal op de langere termijn nog minder succesvol dan de voorafgaande relatie.

Als je dak flink lekt laat je de boel niet onderlopen en  benader je een dakdekker, als je kiespijn hebt laat je de kies niet eruit rotten en ga je naar de tandarts, als je auto rare geluiden maakt dan ga je naar de garage, maar wat doe je met relatieproblemen?
De gang naar een relatietherapeut is soms nog lastig, maar er is wel een tendens om sneller een relatietherapeut met psychotherapeutische kennis in te schakelen. Net als bij de huisarts, je hoeft niet met ieder kuchje een arts te consulteren en kleine relatieproblemen kun je heus wel zelf oplossen. Echter met matige tot ernstige relatieproblemen kun je beter spoedig in relatietherapie gaan.

Bijna altijd lukt het mij om relatieproblemen, zelfs als ze vaag en verstrengeld zijn, scherp in kaart te brengen. Meestal zijn er meerdere problemen die met elkaar verbonden zijn. Soms is aanvullende individuele therapie voor één of beide partners zinvol om de relatie weer gezond te maken. De meeste relatieproblemen zijn op te lossen of te verzachten; meestal sneller dan men vooraf dacht. Sommige relatieproblemen blijken onoplosbaar te zijn en dan moet je kijken of ze onoverkomelijk  of acceptabel zijn.
Relatietherapie leidt nagenoeg altijd tot relatieverbetering. Of die verbetering voldoende is om samen verder te gaan is een keuze die ik als relatietherapie niet kan en mag maken; deze keuze is aan de partners in relatietherapie.

Dr. Fons de Vries
Relatietherapeut


Mental Balance Relatietherapie
Relatietherapie voor: Amersfoort-Utrecht, Gooi, Gelderland e.o.

 

13 maart 2017