Op zoek naar de ware? Hypnotherapie helpt!

  • Op zoek naar de ware? Hypnotherapie helpt! - Praktijk Mental Balance
  • Op zoek naar de ware? Hypnotherapie helpt! - Praktijk Mental Balance
  • Op zoek naar de ware? Hypnotherapie helpt! - Praktijk Mental Balance
  • Op zoek naar de ware? Hypnotherapie helpt! - Praktijk Mental Balance
  • Op zoek naar de ware? Hypnotherapie helpt! - Praktijk Mental Balance

Meer weten: download het gratis E-book: Partnerkeuze problemen en hypnotherapie - Door hypnotherapie tot de juiste partnerkeuze

Volgens Carolien Roodvoets (2003) lijken sommige vrouwen er met grote trefzekerheid  in te slagen om steeds weer relaties aan te knopen met ‘foute mannen’. Zij onderscheidt een zevental type mannen, die in feite heel onvolwassen zijn en niet in staat tot een wederkerige relatie, waarbij een balans bestaat tussen de lusten en lasten. Als een zevental risicovolle type mannen onderscheidt zij: de versierder met bindingsangst, de jaloerse en bezitterige man, de afstandelijke en dwangmatige man, de seksueel perverse en dwingende man, de gewelddadige man, de verslaafde man en de narcistisch/psychopathische man. Deze typen mannen zijn niet of onvoldoende in staat tot reflectie als zij op hun gedrag worden aangesproken en zullen altijd roepen dat het probleem bij hun partner ligt.
     Vrouwen die op ‘foute’ mannen vallen maken hun ongewenste partnerkeuze niet voor niets. Ze zijn vaak kwetsbaar  door onverwerkte emoties uit hun jeugd, waarin ze onvoldoende zelfvertrouwen en assertiviteit ontwikkelden. Hun neurotische partnerkeuzes zijn gebaseerd op de onverwerkte conflicten uit hun jeugd. Robin Norwood (1986) noemt deze vrouwen, die vaak er niet in slagen om een slechte relatie los te laten of als ze er na vaak veel moeite wel in slagen: relatieverslaafd. Relatieverslaafde vrouwen vallen vaak binnen de kortste keren weer in hun oude valkuilen.
     En hoe staat het met onjuiste partnerkeuzes bij mannen? Eigenlijk is hier veel minder over bekend. De psycholoog Henk Noort noemt de man de vergeten sekse. Na het maatschappelijk debat in de jaren zeventig over vrouwen zijn vijf faculteiten Vrouwenstudies aan Nederlandse universiteiten ontstaan. Een faculteit voor mannenstudies ontbreekt en voor zover er mannenstudies bestaan leiden deze een marginaal bestaan. In zijn boek Wat mannen echt willen, de harde waarheid over zijn zachte kanten (2005) ontkracht hij het beeld dat mannen simpele wezens zijn die met drie steekwoorden zijn te beschrijven: seks, geld en macht. Mannen zijn veel gecompliceerder dan zijzelf en vrouwen denken.
     Charles Darwins theorie over natuurlijke selectie is bij een breder publiek bekend dan zijn theorie over seksuele selectie. De psycholoog Miller (2009) plaatste deze theorie in een modernere en meer humane context. Darwin stelde ‘It’s a female choice’: mannetjes  met kwaliteiten die bij vrouwtjes in de smaak vielen konden hun genen doorgeven. De moderne man is in verwarring. Om bij vrouwen in de smaak te vallen probeert hij meer empathisch te zijn, wat vaak tot gevolg heeft dat hij de vrouw haar ‘beste vriendin’ dreigt te worden. De agressieve macho man is in de 21e eeuw persona non grata, maar in een studie van Noort (2004) geeft ruim 40% van de vrouwen aan dat de moderne man mannelijker moet worden. Een tendens die ik in mijn praktijk in toenemende mate, vooral bij vrouwen in de dertig, vaak in verhullende taal kan bespeuren. Kortom de discussie tussen seksen is complexer dan ooit, met het gevaar dat mannen en vrouwen die echt bij elkaar passen elkaar niet meer kunnen vinden.
     De volkswijsheid ‘op ieder potje past een dekseltje’ is wellicht in grote lijnen waar. Echter hierbij wordt vaak vergeten dat bij sommige potjes te veel deuken zijn ontstaan, waardoor de dekseltjes slechts op een verwrongen wijze erop passen. Soms biedt individuele psychotherapie uitkomst. In andere gevallen is relatietherapie meer passend. Salvador Minuchin (1993), die wel de ‘vader van de relatietherapie’ wordt genoemd betrok zelfs vaak de gehele sociale structuur erbij. Indien nodig betrok hij zelfs wel drie generaties bij zijn Structural Family Therapy om tot heling te komen.

In mijn studie wordt onderzocht of  hypnotherapie licht kan laten schijnen op partnerkeuzeproblemen. Om dit te onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Kan opsporing en verwerking van onverwerkte conflicten en trauma’s uit de jeugd door middel van hypnotherapie een zinvolle bijdrage leveren aan een juiste partnerkeuze?

 

De factoren die een rol spelen bij de partnervorming tussen mannen en vrouwen, bezien vanuit verschillende disciplines, worden bekeken in hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 2 gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de foute partnerkeuze, die veelal te vinden is in de onverwerkte gevoelsproblematiek uit de vroege jeugd.

Voor de lezer die onbekend is met hypnotherapie, wordt in hoofdstuk 3 kort uiteengezet wat moderne hypnotherapie behelst.

In hoofdstuk 4 worden de gebruikte hypnotherapeutische methoden en technieken beschreven voor het behandelplan van de tot de doelgroep behorende cliënten.

Hoofdstuk 5 inventariseert de verkregen onderzoeksresultaten uit het praktijkonderzoek.

Vervolgens worden conclusies getrokken uit de verkregen resultaten in relatie tot de vraagstelling.

Dr. Fons de Vries

Mental Balance Relatietherapie
Relatietherapie voor Amersfoort, Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken.
 

17 juli 2015