Hypnotherapie en regressie

  • Hypnotherapie en regressie - Praktijk Mental Balance
  • Hypnotherapie en regressie - Praktijk Mental Balance
  • Hypnotherapie en regressie - Praktijk Mental Balance
  • Hypnotherapie en regressie - Praktijk Mental Balance
  • Hypnotherapie en regressie - Praktijk Mental Balance

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
Amersfoort-Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken
Integratieve psychotherapie, hypnotherapie, relatietherapie en PDS-therapie


Hypnotherapie kent een scala aan technieken en methoden. Enkele veelgebruikte basismethoden zal ik komende tijd bespreken. Ik begin met regressie:

Regressie met behulp van therapeutische begeleiding is het aandachtig teruggaan in de tijd, waarbij herbeleving van vroegere situaties of gebeurtenissen plaatsvindt. Door deze herbeleving kan een nieuw bewustzijn ontstaan over oude ervaringen en patronen (strategieën). Oude strategieën, die indertijd noodzakelijk waren voor overleving, kunnen hierbij worden getransformeerd tot nieuwe denk- en gedragspatronen, die beter aansluiten bij het huidige leven. Hierdoor ontstaat nieuw inzicht en bevrijding.
     Als de cliënt door inductie in trance is gebracht wordt een brugtechniek gekozen, die is afgestemd op het probleem en het representatiesysteem van de cliënt. De brugtechniek heeft tot doel een overbrugging tussen de inductie en het problematische moment in het verleden te bewerkstellen, waardoor regressie mogelijk is.
     Een van de belangrijkste therapeutische interventies bij regressie is innerlijk-kindwerk , waarbij gewerkt wordt met het jongere deel van de persoon in situaties waar verwerking wenselijk is. Het volwassen deel kan het innerlijk kind geven wat het in het verleden niet kreeg van belangrijke betrokkenen. Hierdoor kunnen onverwerkte emoties worden geuit, introjecties teruggegeven en nieuwe inzichten verkregen worden.

Meer weten over regressie: download het gratis E-book: Partnerkeuze problemen en hypnotherapie - Door hypnotherapie tot de juiste partnerkeuze.

 

 

5 juli 2015