Gratis e-Book Partnerkeuze-problemen

  • Gratis e-Book Partnerkeuze-problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis e-Book Partnerkeuze-problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis e-Book Partnerkeuze-problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis e-Book Partnerkeuze-problemen - Praktijk Mental Balance
  • Gratis e-Book Partnerkeuze-problemen - Praktijk Mental Balance

Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie - Door hypnotherapie tot de juiste partnerkeuze
Gratis e-book te downloaden op de homepage van deze website


Partnerkeuzes vinden voornamelijk plaats op onbewust niveau, ondanks alle wensenlijstjes, waaraan een partner moet voldoen. Partners komen veelal maar weinig overeen met die lijstjes. Onbewuste partnerkeuzes zijn vaak adequaat, maar er zijn ook mensen die continu op ‘foute mannen’ en ‘foute vrouwen’ vallen. Hypnotherapie is een therapie, die zich richt op het onbewuste en daarom een vorm van psychotherapie die bij uitstek licht kan werpen op partnerkeuzeproblemen en wenselijke partnerkeuzes.
In mijn Praktijk Mental Balance ontmoet ik geregeld happy singles die nog gelukkiger willen worden, speciaal daar waar het de liefde betreft. Al dan niet afhankelijk van de leeftijd hebben zij geen, weinig of veel kort- of langdurende relaties gehad. Als zij mij consulteren zijn ze single en  per definitie op zoek naar ‘de ware liefde’. Die hebben zij tot op heden nog niet gevonden of ze verloren hun partner door (echt)scheiding of overlijden. Uiteraard overkomt het overlijden van een partner je vaak op een pijnlijke wijze. Het niet ontstaan van een bevredigende relatie of het verslechteren van een bestaande relatie kan vele oorzaken hebben. Belangrijke oorzaken zijn: te weinig zelfkennis en/of kennis van de andere sekse, te weinig contactmogelijkheden zoeken of vinden, te weinig (tijds)investering in de relatie, overspel en verliefd worden op anderen, slechte seksrelatie, psychische problemen en soms ook ziekte en maatschappelijke problemen, irreële verwachtingen van een (potentiële) partner of onmogelijke liefdes door verkeerde partnerkeuzes.
     Ik zie wat vaker mannen dan vrouwen, die door contactproblemen niet in staat zijn om een relatie te beginnen. Ondanks alle emancipatie zie je nog altijd zoals de Fransen het noemen: ‘L’homme propose, la femme dispose.’ Oftewel, ‘De  man biedt zich aan en de vrouw beslist’. Mannen hebben de pretentie dat ze vrouwen veroveren, maar vrouwen weten vaak wel beter. De vrouw bepaalt welke man contact met haar mag maken. Als je als man je slecht weet te verkopen, wat passief bent en overgevoelig bent voor onvermijdelijke afwijzingen, dan kan het moeilijk zijn om een passende partner te vinden. Dit soort mannen heeft vaak een laag zelfbeeld – zeker als het om de liefde gaat – waardoor ze zich krampachtig proberen vast te klampen aan iedere vrouw die hun pad kruist. Ook hoogopgeleide vrouwen vinden vaak moeilijk een partner. Een aanzienlijk deel van deze vrouwen zoekt een man, die een gelijk maar liever nog hoger opleidings- of carrière-niveau heeft dan zijzelf. Alleen een prins is goed genoeg en dan liefst nog ‘op een wit paard’.
     Ook mannen en vrouwen, die wel een partner vinden voor kortere of langere tijd, weten niet altijd de juiste te ontmoeten.
     Uit Engels onderzoek van Paul Whitlock ( 2007) blijkt dat vrouwen meer spijt hebben van hun partnerkeuze dan mannen. Bijna dubbel zo veel getrouwde vrouwen als mannen betreuren de keuze van hun echtgenoot. Meer dan één op de vijf onderzochte vrouwen (22%) zegt dat als ze zou kunnen teruggaan in de tijd, ze een andere man zou hebben gekozen. Bij de mannen zou 12% hun partnerkeuze heroverwegen.
Voor de studie ondervroegen de onderzoekers 1250 mannen en vrouwen boven de 35 jaar over beslissingen in hun leven waarvan ze de meeste spijt hebben. De Engelse situatie lijkt overeen te komen met de Nederlandse. Een online enquête door het blad Psychologie in 2012 onder 640 mensen, merendeels vrouwen, toonde aan dat 30% spijt had van de partnerkeuze. Ook in mijn eigen praktijk word ik meer geconfronteerd met vrouwen dan mannen met spijt over hun partnerkeuze. Hierbij wil ik wel de kanttekening maken dat de indruk bestaat dat mannen minder bereid zijn dan vrouwen om hulp te zoeken. Een verschijnsel dat ook bij andere vormen van hulpverlening voorkomt.
     In deze studie wordt gekeken naar de oorzaken van partnerkeuzeproblemen en mogelijke therapeutische oplossingen. Mannen en vrouwen die telkens weer verliefd worden op een partner die onvoldoende passend is om een volwaardige evenwichtige relatie op te bouwen. In het ergste geval gaan zij relaties aan met mannen en vrouwen die hen doen belanden in een rampzalig slechte en beschadigende relatie. Een dergelijk partnerkeuzeprobleem wordt in de psychologie een neurotische partnerkeuze genoemd (Musaph, 1986). Neurotisch wordt hier gebruikt in de betekenis dat de gedachten, gevoelens, gedrag en keuzes zeer sterk worden bepaald door onbewuste onverwerkte zaken uit het verleden. De psychotherapie leert dat alles wat onbewust en onverwerkt is zich steeds weer opnieuw aandient. Mensen met een partnerkeuzeprobleem zouden extra op hun hoede moeten zijn als ze verliefd worden. Veelal staan ze dan op het punt om weer in het drama van de herhaling te stappen. De realiteit is echter dat de meeste mensen bij verliefdheid blindvaren op hun gevoelens en de hormonale processen in hun lichaam.
     Aangezien hypnotherapie bij uitstek een vorm van therapie is om door middel van trance contact te maken met het onbewuste, is het een hulpverleningsvorm die licht kan werpen op stoornissen die onbewust ten grondslag liggen aan partnerkeuzeproblemen. In dit kader wordt cliënten hypnotherapie aangeboden om hulp te bieden bij het oplossen van stoornissen die hun keuzeproblemen veroorzaken. Hierdoor kunnen zij eerder, schijnbaar zeer aantrekkelijke singles die totaal niet bij hen passen, bijtijds weten te weren. Deze singles zullen mettertijd mogelijk ook minder aantrekkelijk voor hen worden. Tegelijkertijd gaan zij vaak met een andere blik naar alleenstaanden kijken, waardoor zij mannen en vrouwen opmerken, die zij eerder – letterlijk en figuurlijk - niet zagen staan.
     Een moderne bestudering van de partnerkeuze vindt plaats vanuit uiteenlopende disciplines zoals: sociale psychologie, psychoanalytische stromingen, seksuologie en (evolutionaire) biologie. Veelal is het onderzoek vanuit deze takken van wetenschap complementair, soms ook conflicterend.
Meer weten download dan gratis op deze website het e-book: “Partnerkeuzeproblemen en hypnotherapie - Door hypnotherapie tot de juiste partnerkeuze”

Fons de Vries
Relatietherapeut

Relatietherapie Mental Balance
Amersfoort (Vathorst), Utrecht en Gooi e.o.

Tel. 033- 470.23.21
Relatietherapie bij partnerkeuzes en verbetering van bestaande partner relaties

 

24 oktober 2015