Cougar

  • Cougar - Praktijk Mental Balance
  • Cougar - Praktijk Mental Balance
  • Cougar - Praktijk Mental Balance
  • Cougar - Praktijk Mental Balance
  • Cougar - Praktijk Mental Balance

Een uit de Verenigde Staten overgewaaide trend anno 2011 is: cougar. In het Nederlands: poema, of in oud-Nederlands (dat verwant is met oud-Engels): kuguaar. 

Deze –uiterst zelden gesignaleerde- trend staat voor: een zelfverzekerde en geslaagde carrièrevrouw van tussen de 40 en 60 jaar die een seksuele relatie aangaat met een man die vele jaren jonger is - een zogenoemde ‘toy boy’. De bekendste Nederlandse variant van de cougar is Patricia Paaij, die weliswaar niet bekendstaat om haar solide financiële basis, maar zij weet de indruk te wekken dat zij ervan overtuigd is dat zij zich wat verschijning betreft kan meten met een jonge blom. 

In Nederland is de exotische variant van cougar al langer bekend: de oudere Nederlandse vrouw die een seksuele (vakantie)relatie heeft met een jongeman in een tropisch land, bijvoorbeeld Gambia. 

Als relatietrend is cougar niet serieus te nemen: wel zijn er overeenkomsten tussen de ‘cougar toy boy’ en wat decennialang is omschreven als ‘gigolo’. 

Cougar is een spiegelbeeld van wat sinds jaar en dag bekend staat als: oude bok zoekt jong blaadje. De oude bok: een man van boven de vijftig die slechts genoegen neemt met een vrouw van jonger dan 30, hierbij gebruikmakend van zijn bovengemiddelde machtsmiddelen: vermogen en/of maatschappelijke positie. Een verschijnsel dat vaak meewarige gevoelens oproept en dat al snel wordt geassocieerd met het golddiggerschap. 

Sent Wierda © 

14 december 2011