Corona en eenzaamheid

  • Corona en eenzaamheid - Praktijk Mental Balance
  • Corona en eenzaamheid - Praktijk Mental Balance
  • Corona en eenzaamheid - Praktijk Mental Balance
  • Corona en eenzaamheid - Praktijk Mental Balance
  • Corona en eenzaamheid - Praktijk Mental Balance

Koning Willem-Alexander zei het treffend: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”

Eenzaamheid was al een groot probleem in de samenleving, maar ‘social distance’ vergroot het isolement in toenemende mate. Speciaal kwetsbare groepen zijn ouderen, zieken, jongeren, singles en mensen die al weinig vaardig waren in het leggen van sociale contacten. Ook financiële problemen, al dan niet veroorzaakt door de coronacrisis, vormen een risicofactor om in een isolement te geraken.

Onderlinge solidariteit is meer dan ooit nodig om met elkaar te kunnen overleven in tijden van Covid-19. Soms kan enige therapie, coaching of psychosociale begeleiding helpen om weer in verbinding met anderen te komen.

De volgende boeken kunnen ook behulpzaam zijn in deze moeilijke tijden:

boeken over corona

boeken over eenzaamheid

boeken over relaties

Laten we hopen dat er binnen afzienbare tijd een effectief vaccin komt om ons te beschermen tegen het coronavirus, waarbij we weer volledig in verbinding met elkaar kunnen leven.

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance

Online bestellen Coronasneltest...

Corona sneltest (Covid-19 zelftest)
Amersfoort (Utrecht)

Verdere informatie over corona...

Medische mondkapjes... 

Niet-medische mondkapjes...

Virus- en bacterie-luchtreinigers...

15 december 2020